1904 yılında Üsküdar'da dünyaya gelen Seyfi Arkan, ünlü matematikçiler yetiştirmiş Gelenbevi ailesine mensup, Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli modernist mimarlarından birisi olarak anılır. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra eski adıyla Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) devam eden Arkan, Prof. Vedat Tek ve...