Dünyanın 7 Harikası ve Yapıların Mimarileri

Keops Piramidi

Firavun Keops bu piramidi kendisi ve karısı için yaptırmıştır. Üç adet piramidin (Giza Piramitleri) bulunduğu bölgede yer alan bu yapı, dünyadaki en büyük piramit olma özelliğini taşımaktadır.

Keops Piramidi yaklaşık olarak 146 metre yüksekliğindedir. Bu piramidin yapımı için, yaklaşık olarak iki milyon üç yüz bin adet taş blok kullanılmıştır. Bu taş bloklarının ağırlıkları ise ortalama 2.5 ton ve 15 ton arasındadır. Bu taş blokları kireç taşından üretilmiştir. Firavunların bedenlerinin bulunduğu kısımlarda ise granit taş bloklar kullanılmıştır.

Keops Piramidi diğer tüm piramitlerin sahip olduğu formda tasarlanmıştır. Bu yapıyı yapan kişiler, yapıyı dikdörtgen bir taban üzerine oturtarak yukarıda birleşen üçgen kenar şeklinde inşa etmişlerdir.

Babil’in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri, Babil krallığı yapmış olan Nebukadnezar tarafından inşa edilmiştir. Nebukadnezar, bu bahçeleri karısı Semiramis için yaptırmıştır.

Kaynaklara göre Babil’in Asma Bahçeleri, taş kolonlar üzerinde yükseltilmiş palmiye kirişlerinin desteklediği geniş bir alan üzerine yerleştirilmiştir. Bu palmiye kirişleri, ağaç ve çiçek çeşitleriyle yeşillendirilmiştir. Bu ağaç ve çiçek şekilleri asıl yapının gizlenmesini ve bu sayede havada asılı gibi duran bahçeler görünmesini sağlamıştır. Bahçenin etrafı ortalama 100 metre olduğu söylenen büyük surlarla çevrilmiştir. Kral Nebukadnezar bu bahçede birçok yapay dağlara, yeşilliklere ve akan sulara yer vermiştir.

M.Ö. 450’li yıllarda yaşayan tarihçi Herodot, şehrin dış duvarlarının 80 km uzunlukta, 25 metre kalınlıkta ve 100 metre uzunlukta olduğunu ve duvarların içerisinde som altından yapılmış olan büyük heykeller bulunan kaleler ve tapınaklar olduğunu söylemiştir.

Artemis Tapınağı (Diana Tapınağı)

Efes Artemis Tapınağı, İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kentinde bulunur. Tanrıça Artemis’e ithaf edilen bir Yunan tapınağıdır.

Artemis Tapınağı M.S. 401’de gerçekleştirilen son tahribattan önce üç kez tamamen yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde tapınakta sadece bazı heykel parçaları ve tapınağın temelleri kalmıştır.

Tapınağın çatısı ahşaptan yapılmıştır. Bu sebepten ötürü bu yapı, yıllar boyunca çok kez zarar görmüştür.

Arkaik dönem tapınağı neredeyse Helenistik Döneme kadar zarar görmeden dayansa da yaklaşık olarak M.Ö. 356 yılında Herostratus tarafından yıkılmıştır.

Artemis Tapınağı iki evreden oluşmaktadır.

Birinci Evre (Arkaik Dönem): Sütunların alt kısmında kabartmalar vardır. Tapınağın alınlığında bir pencere olduğu bilinmektedir.

İkinci Evre (Helenistik Dönem): Helenistik tapınak, arkaik dönemdeki tapınak ile birçok açıdan benzerlik göstermektedir. Neredeyse aynı plan ve aynı temel üzerine inşa edilmiştir. Yapıda farklı olarak, arka kısmında 9’lu sütün sırası, ön kısmında ise 3 sıra sütuna rastlanmaktadır.

M.S. 380 civarında yayınlanan fermanda çok tanrılı dinler yasaklanmış ve bu sebepten tapınak yıkılmıştır.

Zeus Heykeli

M.Ö. 456 yılında Olimpos Dağı’nda inşa edilen Zeus Tapınağı için Fidias (Phidias) tarafından yapılmış bir heykeldir.

Zeus Heykeli, Zeus’u oturur halde temsil eden bir heykeldir. Bu heykel ortalama 13 metre yüksekliğindedir. Heykel, fildişi ve altından yapılmıştır. Zeus’un oturduğu taht ise, abanoz ağacından yapılmıştır. Heykel, Zeus’un sağ elinde zafer tanrıçası Nike, sol elinde ise kartal kakması ile bezeli bir asa bulunmaktadır.

Heykelin üzerinde Yunan tanrıları ve mistik hayvan figürleri yer almıştır. Zeus Heykeli büyüklüğünden kaynaklı tapınağa zor sığmıştır.

Bir yangın sonucunda da kül olmuştur.

Kral Mausollos’un Mezarı (Halikarnas Mozolesi)

Kral Mausollos’un Mezarı, Kral Maussollos adına karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmıştır.

Bu mezar, Kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini andıran büyük boyutlardaki bir mezardır. Bu öneminden dolayı bu yapıdan sonra yapılan aynı stildeki tüm yapılara “mozole” denmiştir.

Bu yapının taban ölçüleri 32 x 38 metreden oluşmaktadır. Uzun kenarı 242,5 kısa kenarı ise 105 metre olan geniş bir alanda yükselmektedir. Bu yapı 4 bölümden oluşmaktadır ve yüksekliği 55 metre kadardır.

Deprem sonucunda yıkılmıştır.

Rodos Heykeli

Rodos Heykeli, Rodos şehrine ait Rodos adasında bulunan ve limanın girişinde yer alan, Yunan Güneş Tanrısı Helios’un heykelidir.

Bir yıllık kuşatma sonucunda kurtulan Rodos Adası halkı, zaferlerini ve sevinçlerini bu heykeli yaparak göstermişlerdir. Yapımı 12 yıl sürmüştür.

Rodos Heykeli tunçtan yapılmıştır ve 32 metre uzunluğundadır. Aynı zamanda bu heykelin elinde meşale tuttuğuna inanılmıştır.

M.Ö. 225 veya 226 yılında deprem sonucunda yıkılmıştır.

İskenderiye Feneri

İskenderiye Feneri, Mısır’ın İskenderiye şehrinde inşa edilmiştir. Bu fener tarihteki en büyük ve en yüksek fenerdir.

Bu fener kaidesi ile 135 metre yüksekliğindedir ve beyaz mermerden yapılmıştır. Fenerin tepesinde tunçtan yapılmış büyük bir ayna vardır ve bu ayna 70 kilometre uzaklıktan görülebilmektedir.

Fenerin alt kısmı dikdörtgen şeklinde ve ortalama 55 metre yüksekliğinde, orta bölümü ise rampası olan silindir şeklinde ve 27 metre yüksekliğindeydi. Fenerin en üst kısmı ise silindir şeklindeydi.

İskenderiye Fenerinin üst kısmı M.S. 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopmuş, gövde kısmı ise 1302 yılında bir başka deprem sonucunda yıkılmıştır. 1500 yılında ise bu fenere ait tüm kalıntılar tamamen yok olmuştur.